Vilokan AB förvärvar 80% av aktierna i Arom-dekor Kemi AB. - Aromdekor

18 April, 2016

Vilokan AB förvärvar 80% av aktierna i Arom-dekor Kemi AB.


Arom-dekor är idag en av Skandinaviens ledande leverantörer av NOx-reduktionsmedlet AdBlue® samt för övrigt fordonskem såsom spolarvätska, glykol och rengöringsprodukter.
Tillsammans med Vilokan AB skall Arom-dekor nu stärka sina positioner ytterligare på marknaden. 

Vilokankoncernen utvecklar innovativa miljöteknikapplikationer för industriella kunder baserat på över 25 års erfarenhet. Bolaget levererar bland annat utrustning och tjänster för åter-
vinning av lösningsmedel, glykol och andra råvaror. Genom förvärvet av 80% av Arom-dekor Kemi AB kan Vilokan bidra till att stärka Arom-dekor´s position på marknaden ytterligare. 

Kontaktuppgifter till Arom-dekor Kemi AB förblir oförändrade och Christian Lundell fortsätter som VD för bolaget. Kontakt Vilokan: Lars Rosell tel: 0526-18731, lars@vilokan.se.

Vilokankoncernen ägs av Johan Brandberg, Lars Rosell, Karl-Henrik Jönsson och det familjeägda investmentbolaget Gullspång Invest AB.