FillCan en unik dunk med hällpip för enkel och smidig fyllning av bl a AdBlue®! - Aromdekor

3 September, 2015

FillCan en unik dunk med hällpip för enkel och smidig fyllning av bl a AdBlue®!


Spripac AB och Emballator Mellerud Plast AB har tillsammans utvecklat en unik dunk med en smidig hällpip som alltid följer med dunken genom smart montage. FillCan finns i storlekarna 5 l och 3 l. Hällpipen som smidigt monteras under dunkens handtag gör att den alltid finns tillgänglig vid behov. Hällpipen är smidig och flexibel och underlättar all typ av fyllning.

Arom-dekor Kemi AB är en av kunderna på FillCan och fyller dunkarna med AdBlue®, ett tillsatsmedel för minska utsläppen av kväveoxider från dieselfordon med SCR-teknik. SCR-tekniken har fram till nu främst använts på tunga fordon men kommer  mer och mer på personbilar. Därför finns det  ett växande behov av smidig AdBlue®-hantering för privatpersoner och verkstäder som jobbar med personbilar. 

– Det jag vill framhålla som den största fördelen med FillCan är att hällpipen är fastmonterad på dunken och alltid finns tillgänglig för användaren, säger Christian Lundell, VD på Arom-dekor Kemi.