Uncategorized Archives - Aromdekor

Arom-dekor Kemis breda glykolsortiment blir ännu bredare med 2 nya long life glykoler…

Nu hittar man inte mindre är 11 olika glykolsorter i Arom-dekors breda glykolsortiment. Arom-dekor Kemi jobbar ständigt med produktutveckling för att alltid kunna förse marknaden med rätt produkt som uppfyller kraven som ställs. Vi har sedan en tid kunnat se en kraftigt ökad efterfrågan på lite ”smalare” glykoler som uppfyller kraven för t ex en unik motortyp som i fallet med AdProLine® Glykol 822B OEM, en av de två senaste glykolerna som nu lanseras.

Arom-dekors sortiment har utvecklats kontinuerligt sedan Christian Lundell förvärvade företaget 2008. 2013 anställdes Per Ljung, branschens absoluta ”glykol-professor” och med Pers erfarenheter fick företaget möjlighet att bredda sitt glykolsortiment. Arom-dekors tillväxt har sedan dess varit mycket snabb; 2008 var omsättningen några få miljoner och 2018 passerade omsättningen 184 miljoner kronor och tillväxten fortsätter. Denna tillväxt sker bland annat genom en ökad efterfrågan på företagets kylarglykoler.

Att glykolen har utvecklats till en produkt med många fler uppgifter än att förhindra frysning gör det viktigt att välja rätt glykol till en viss motor. I dagens motorer förhindrar glykolen korrosion, frysning samt höjer kokpunkten. I motorer kan det även uppstå kavitation vilken kan innebära skador på cylinder och cylinderfoder. Välj därför en glykol av hög kvalitet för att motverka kavitationsskador. Per Ljung som är glykolexpert hos Arom-dekor berättar mer: – Jag tror att det fortfarande finns många privatkonsumenter som köper glykol utan att fundera så mycket på vad det är för typ av glykol en motor verkligen ska ha. Man kanske inte heller tänker så mycket på kvalitet. ”Glykol som glykol” resonerar säkert många och inget kan vara mer fel. Kvaliteten på de tillsatser i form av additiv som gör att glykolen ger korrosionsskydd kan variera kraftigt och då varierar också skyddet. Köper man en glykol av lägre kvalitet kan det bli dyrbart på sikt om skyddet snabbt bryts ner och en motor drabbas av rost. Arom-dekor ställer mycket höga kvalitetskrav på additiven och därför samarbetar vi bara med stora och väletablerade producenter, förklarar Per.

– Våra kunder vet att det är tryggt att köpa och sälja våra produkter. Vi satsar väldigt mycket på kvalitets- och leveransprocesserna och det är helt enkelt ett måste i en bransch där konkurrensen är tuff. Att vi dessutom investerar i produktutveckling gör också att vi kan erbjuda exempelvis glykolkvaliteter för alla tänkbara behov och krav. Vi är också mycket lyhörda för de krav som fordons- och motortillverkarna ställer och vi möter de kraven, säger Christian Lundell, VD.


Arom-dekor Kemis brede sortiment med glykoler, blir ennå bredere med 2 nye longlife glykoler

Nå finner dere ikke mindre enn 11 forskjellige glykolsorter i Arom-dekors glykolsortiment. Arom-dekor Kemi jobber kontinuerlig med å utvikle produkter for alltid å kunne forsyne markedet med produkter som oppfyller kravene som settes. Vi har sett at etterspørselen etter ”smal” glykol har økt kraftig i det siste, en som oppfyller kravene til en unik motortype. Som f.eks. AdProLine® Glykol 822B OEM, som er en av de to seneste glykolene som skal lanseres. 

Siden Christian Lundell kjøpte firmaet i 2008, har Arom-dekor utviklet sitt sortiment kontinuerlig. I 2013 ble Per Ljung ansatt, bransjens ”glykol-professor”, og med Pers erfaringer fikk firmaet en mulighet til å utvide sitt glykolsortiment. Arom-dekors vekst har siden da økt veldig fort. 2008 var omsetningen noen få millioner, og i 2018 passerte omsetningen 184 millioner kroner, og veksten fortsetter. Denne veksten er på grunn av blant annet en økt etterspørsel etter firmaets glykoler.

At glykol har blitt utviklet til et produkt med flere oppgaver enn å hindre frysing, gjør det viktig og velge riktig glykol til en viss motor. I dagens motorer hindrer glykolen korrosjon, frysning og høyer kokepunkten. I motorer kan det også oppstå kavitasjon, noe som innebærer skader på sylinder og sylinderfôr. Velg derfor en glykol med høy kvalitet, for å motvirke kavitasjonsskader. Per Ljung som er glykolekspert hos Arom-dekor forteller mer: – Jeg tror at det fortsatt er mange privatpersoner som kjøper glykol uten å tenke så mye på hvilken type glykol en motor skal ha. Men kanskje ikke heller så mye på kvalitet. ”Glykol som glykol” tenker sikkert mange, og det kan bli veldig feil. Kvaliteten på tilsetningsstoffer i form av additiv, som gjør at glykolen kan gi korrosjonsbeskyttelse kan variere veldig mye, og da varierer også beskyttelsen. Kjøper man en glykol med dårligere kvalitet kan det bli dyrt på sikt og beskyttelsen brytes ned og motoren får rust. Arom-dekor stiller svært høye krav på additiver og derfor samarbeider vi bare med store og veletablerte produsenter, forklarer Per.

– Våre kunder vet at det er trygt å kjøpe og selge våre produkter. Vi satser veldig mye på kvalitets- og leveringsprosessene, det er et must i en bransje der konkurransen er tøff. At vi også investerer i utvikling av produkter, gjør at vi også kan tilby glykolkvaliteter til alle mulige behov og krav. Vi lytter till kravene som motorkjøretøyprodusentene setter, og vi møter de kravene, sier Christian Lundell, adm.dir.


Arom-dekor Kemis brede sortiment med glykoler, blir ennå bredere med 2 nye longlife glykoler

Nå finner dere ikke mindre enn 11 forskjellige glykolsorter i Arom-dekors glykolsortiment. Arom-dekor Kemi jobber kontinuerlig med å utvikle produkter for alltid å kunne forsyne markedet med produkter som oppfyller kravene som settes. Vi har sett at etterspørselen etter ”smal” glykol har økt kraftig i det siste, en som oppfyller kravene til en unik motortype. Som f.eks. AdProLine® Glykol 822B OEM, som er en av de to seneste glykolene som skal lanseres. 

Siden Christian Lundell kjøpte firmaet i 2008, har Arom-dekor utviklet sitt sortiment kontinuerlig. I 2013 ble Per Ljung ansatt, bransjens ”glykol-professor”, og med Pers erfaringer fikk firmaet en mulighet til å utvide sitt glykolsortiment. Arom-dekors vekst har siden da økt veldig fort. 2008 var omsetningen noen få millioner, og i 2018 passerte omsetningen 184 millioner kroner, og veksten fortsetter. Denne veksten er på grunn av blant annet en økt etterspørsel etter firmaets glykoler.

At glykol har blitt utviklet til et produkt med flere oppgaver enn å hindre frysing, gjør det viktig og velge riktig glykol til en viss motor. I dagens motorer hindrer glykolen korrosjon, frysning og høyer kokepunkten. I motorer kan det også oppstå kavitasjon, noe som innebærer skader på sylinder og sylinderfôr. Velg derfor en glykol med høy kvalitet, for å motvirke kavitasjonsskader. Per Ljung som er glykolekspert hos Arom-dekor forteller mer: – Jeg tror at det fortsatt er mange privatpersoner som kjøper glykol uten å tenke så mye på hvilken type glykol en motor skal ha. Men kanskje ikke heller så mye på kvalitet. ”Glykol som glykol” tenker sikkert mange, og det kan bli veldig feil. Kvaliteten på tilsetningsstoffer i form av additiv, som gjør at glykolen kan gi korrosjonsbeskyttelse kan variere veldig mye, og da varierer også beskyttelsen. Kjøper man en glykol med dårligere kvalitet kan det bli dyrt på sikt og beskyttelsen brytes ned og motoren får rust. Arom-dekor stiller svært høye krav på additiver og derfor samarbeider vi bare med store og veletablerte produsenter, forklarer Per.

– Våre kunder vet at det er trygt å kjøpe og selge våre produkter. Vi satser veldig mye på kvalitets- og leveringsprosessene, det er et must i en bransje der konkurransen er tøff. At vi også investerer i utvikling av produkter, gjør at vi også kan tilby glykolkvaliteter til alle mulige behov og krav. Vi lytter till kravene som motorkjøretøyprodusentene setter, og vi møter de kravene, sier Christian Lundell, adm.dir.


Är du vår nya transportplanerare?

Vill du ha ett variationsrikt arbete och en stark sammanhållning i ditt arbetslag? Är du en servicemänniska ut i fingerspetsarna, samtidigt som du har en stark administrativ ådra? Nu kan du få utlopp för alla dina bästa sidor – i en och samma roll! Vi söker en mångsidig transportplanerare/ kundtjänstarbetare. Läs mer på www.aromdekor.se

Tjänsten är tillsatt (20191101).


Är du vår nya transportplanerare?

Vill du ha ett variationsrikt arbete och en stark sammanhållning i ditt arbetslag? Är du en servicemänniska ut i fingerspetsarna, samtidigt som du har en stark administrativ ådra? Nu kan du få utlopp för alla dina bästa sidor – i en och samma roll! Vi söker en mångsidig transportplanerare/ kundtjänstarbetare. Läs mer på www.aromdekor.se

Rekrytering görs i samarbete med Effektiv, www.effektiv.se.


Ständig utveckling av produkter för bättre prestanda och bättre för användaren.

Som ett led i vår produktutveckling, vårt miljöarbete och vår ständiga strävan att minska hälsofaran för användaren av våra produkter har vi beslutat att fasa ut högaromatiska och medelaromatiska produkter. AdProLine® Kallavfettning Optimal är lågaromatisk och ett av resultaten av detta arbete.

AdProLine® Kallavfettning Optimal är utvecklad för att lösa alla de problem som en modern kallavfettning ställs inför och är extremt effektiv. Den löser  svår smuts under alla förhållanden för alla typer av fordon och går även utmärkt att använda till motortvätt. Avlägsnar effektivt smuts som asfalt, tectyl, oljor och fett. Fungerar utmärkt på både torra och våta ytor.

AdProLine® Kallavfettning Optimal kommer finnas i alla förpackningar som vi normalt har våra produkter i för att passa alla typer av kunder och användare. Det innebär att den kommer i 1 l, 5 l, 25 l , 210 l och 1000 l.


Konstant utvikling av produkter for bedre ytelse og bedre forhold for brukeren.

Som en del i vår stående produktutvikling, vårt miljøarbeide og vår søken etter å minske helsefaren for brukeren av våre produkter, har vi bestemt å fase ut høyaromatiske og middels aromatiske produkter. AdProLine®Kaldavfetting Optimal er lavaromatisk og et av resultatene etter denne jobben.

AdProLine® Kaldavfetting Optimal er utviklet for å løse alle de problemene som en moderne kaldavfetting møter og er ekstremt effektiv. Den løser opp vanskelig smuss ved alle forhold for alle typer av kjøretøy, og kan også brukes til motorvask. Fjerner effektivt smuss som asfalt, tectyl, olje og fett. Fungerer utmerket på både tørre og våte overflater.

AdProLine® Kaldavfetting Optimal kommer i alle forpakninger som vi normalt har våre produkter i, for å passe alle typer av kunder og brukere. Det vil si at den kommer i 1 l, 5 l, 25 l, 210 l og 1000 l.


Konstant utvikling av produkter for bedre ytelse og bedre forhold for brukeren.

Som en del i vår stående produktutvikling, vårt miljøarbeide og vår søken etter å minske helsefaren for brukeren av våre produkter, har vi bestemt å fase ut høyaromatiske og middels aromatiske produkter. AdProLine®Kaldavfetting Optimal er lavaromatisk og et av resultatene etter denne jobben.

AdProLine® Kaldavfetting Optimal er utviklet for å løse alle de problemene som en moderne kaldavfetting møter og er ekstremt effektiv. Den løser opp vanskelig smuss ved alle forhold for alle typer av kjøretøy, og kan også brukes til motorvask. Fjerner effektivt smuss som asfalt, tectyl, olje og fett. Fungerer utmerket på både tørre og våte overflater.

AdProLine® Kaldavfetting Optimal kommer i alle forpakninger som vi normalt har våre produkter i, for å passe alle typer av kunder og brukere. Det vil si at den kommer i 1 l, 5 l, 25 l, 210 l og 1000 l.


Konstant utvikling av produkter for bedre ytelse og bedre forhold for brukeren.

Som en del i vår stående produktutvikling, vårt miljøarbeide og vår søken etter å minske helsefaren for brukeren av våre produkter, har vi bestemt å fase ut høyaromatiske og middels aromatiske produkter. AdProLine®Kaldavfetting Optimal er lavaromatisk og et av resultatene etter denne jobben.

AdProLine® Kaldavfetting Optimal er utviklet for å løse alle de problemene som en moderne kaldavfetting møter og er ekstremt effektiv. Den løser opp vanskelig smuss ved alle forhold for alle typer av kjøretøy, og kan også brukes til motorvask. Fjerner effektivt smuss som asfalt, tectyl, olje og fett. Fungerer utmerket på både tørre og våte overflater.

AdProLine® Kaldavfetting Optimal kommer i alle forpakninger som vi normalt har våre produkter i, for å passe alle typer av kunder og brukere. Det vil si at den kommer i 1 l, 5 l, 25 l, 210 l og 1000 l.


Konstant utvikling av produkter for bedre ytelse og bedre forhold for brukeren.

Som en del i vår stående produktutvikling, vårt miljøarbeide og vår søken etter å minske helsefaren for brukeren av våre produkter, har vi bestemt å fase ut høyaromatiske og middels aromatiske produkter. AdProLine®Kaldavfetting Optimal er lavaromatisk og et av resultatene etter denne jobben.

AdProLine® Kaldavfetting Optimal er utviklet for å løse alle de problemene som en moderne kaldavfetting møter og er ekstremt effektiv. Den løser opp vanskelig smuss ved alle forhold for alle typer av kjøretøy, og kan også brukes til motorvask. Fjerner effektivt smuss som asfalt, tectyl, olje og fett. Fungerer utmerket på både tørre og våte overflater.

AdProLine® Kaldavfetting Optimal kommer i alle forpakninger som vi normalt har våre produkter i, for å passe alle typer av kunder og brukere. Det vil si at den kommer i 1 l, 5 l, 25 l, 210 l og 1000 l.