Arom-dekor Kemi gör Sveriges första spolarvätska som godkänts av Naturskyddsföreningen! - Aromdekor

27 September, 2016

Arom-dekor Kemi gör Sveriges första spolarvätska som godkänts av Naturskyddsföreningen!


För första gången har Naturskyddsföreningen godkänt en spolarvätska som “Bra miljöval”. Processen att anpassa spolarvätskan till de hårda miljökraven har varit målmedveten och lång. Sex månader tog det att gå igenom processen för att få Arom-dekors spolarvätska miljömärkt av Naturskyddsföreningen.

”Vi har ambitionen att alltid ligga steget före”, säger Christian Lundell, VD för Arom-Dekor Kemi.”

Etanolen är organiskt framställd och biologiskt nedbrytbar. För att få vara ett ”Bra Miljölval” måste produkten bevara den biologiska mångfalden och människans hälsa får inte hotas. Idag är Arom-dekors spolarvätska AdProLine® den enda på marknaden som är märkt med “Bra Miljöval”.

”Det roliga är att spolarvätskans egenskaper när det gäller dess frostskyddsförmåga, skonsamheten mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen bara blivit bättre av att miljöanpassas. Till och med doften har blivit bättre”, säger Christian Lundell med stolthet i rösten.