AdproLine® Spolarvätska, miljömärkt enligt Bra Miljöval! - Aromdekor

30 August, 2016

AdproLine® Spolarvätska, miljömärkt enligt Bra Miljöval!


Vi är mycket stolta över att AdProLine® Spolarvätska nu är miljömärkt Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Bra Miljöval räddar nämligen naturen och visar vilka produkter som är minst skadliga för miljön.

Bra Miljövalsmärkningen bygger på två grundidéer, att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort. Samma höga krav har ställts produktens förpackning.

  • Bra Miljöval var den första och är därmed den äldsta miljömärkningen i Sverige. Kraven har successivt skärpts sedan starten.
  • Bra Miljöval drivs av den ideella Naturskyddsföreningen och ställer höga krav ur hälso- och miljöhänsyn.
  • Bra Miljöval-produkter är en garanti att för att du får en produkt som du med gott samvete kan använda.
  • Bra Miljöval-produkter innebär en låg hälso- och miljöbelastning.

    Vill du veta mer kontakta oss 0325 – 605 00 eller info@aromdekor.se